Agent TUiR „WARTA” S.A. od 1994 r.
Adres:
Janusz Andrzej Nienartowicz Agent Ubezpieczeniowy
26-600 Radom, ul. Gębarzewska 15
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE)
NIP 796-101-01-96, REGON 670674461

kontakt:
telefon. 603244181 lub 483322320
e-mail: jan.warta@wp.pl

Zapraszamy do biura codziennie oprócz sobót i niedziel
od 9.00 do 15.30
Istnieje możliwość ubezpieczenia poza
wyznaczonymi godzinami (także w sobotę).
UBEZPIECZAM RÓWNIEŻ U KLIENTA


UWAGA:
Od 23 maja do 1 czerwca 2018 r.
AGENCJA NIECZYNNA.


Zawieranie umów ubezpieczenia
TUiRWARTA” S.A., HDI,
inkasowanie rat, wystawianie cesji z zawartych polis.

Składki płatne gotówką lub przelewem.

Inspektor Ochrony Danych w TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A.:
Kontakt: IOD@warta.pl
Klauzula informacyjna TUiR „WARTA” S.A.,
Klauzula informacyjna TUnŻ WARTA S.A.

Organ Nadzoru właściwy w zakresie ochrony danych osobowych:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dalsze dane: https://www.giodo.gov.pl/

W celu zgłoszenia szkody lub uzyskania

świadczenia prosimy kontaktować się

z Centrum Obsługi Klienta Warty

tel. 801308308 lub 502308308

lub zgłoszenie szkody przez internetsponsoring modelarstwa samochodowego RC