Agent wyłączny od 1994 r.
Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Zawieranie umów ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA” S.A., HDI, Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie :WARTA” S.A. inkasowanie rat, wystawianie cesji z zawartych polis.

Składki płatne gotówką lub przelewem.

Inspektor Ochrony Danych w TUiR WARTA S.A. oraz TUnŻ WARTA S.A. - kontakt:
IOD@warta.pl
Klauzula informacyjna TUiR „WARTA” S.A.,
Klauzula informacyjna TUnŻ WARTA S.A.

Organ Nadzoru właściwy w zakresie ochrony danych osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dalsze dane: https://www.giodo.gov.pl/

Zgłoszenie szkody możesz dokonać za pośrednictwem:
formularza internetowego
telefonu na numer 502 308 308 lub 801 308 308 (również do kontaktu z zagranicy). Opłata za połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora.

Obsługa polis:
Wypowiedzenie ubezpieczenia OC
Wnioski o zwrot niewykorzystanej składki
Wnioski o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia

Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

Adres: Janusz Andrzej Nienartowicz
Agent Ubezpieczeniowy
26-616 Radom, ul. Gębarzewska 15
(budynek Spółdzielni Mieszkaniowej POŁUDNIE)
NIP 796-101-01-96, REGON 670674461

kontakt: telefon. 603 244 181 lub 483 322 320
e-mail: jan.warta@wp.pl

Wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 11112027/A – wpis można sprawdzić pod adresem:https://rpu.knf.gov.pl/search/agent
Do odwołania AGENCJA czynna:
poniedziałek 10.15 – 16.15
środa 10.15 – 16.15
piątek 10.15 – 16.15
W pozostałe dni praca zdalna:
kontakt telefoniczny,
e-mail jan.warta@wp.pl
WhatsApp tel. 603244181


Drodzy Klienci!

W trosce o zdrowie nas wszystkich zachęcamy do kontaktowania się z nami za pomocą telefonu, WhatsApp lub internetu.

Zakup polisy i zapytania o ofertę:

telefon: 603 244 181 (również WhatsApp),

telefon stacjonarny: 483 322 320

adres e-mail: jan.warta@wp.plSponsoring modelarstwa samochodowego